Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU4009 Hoitotieteen kirjoitusklinikka 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Arja Lampinen

Yleiskuvaus

Opiskelija kirjoittaa kurssin aikaan hoitotieteen kandidaatintutkielmaansa ja saa siitä vertaispalautetta ja opettajalta kielikommentteja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia omaa erikoisalaansa edustava tieteellisen opinnäytteen, jonka kieli on kieliopillisesti ja oikeakielisesti korrektia ja sanasto asiatyylistä ja jossa noudatetaan vakiintunutta tieteellistä esitystapaa.

Sisältö

Tieteellisen tekstin laatimisen perusteet ja tieteellisen tekstin piirteet, tutkielman muotoseikat, tekstin- ja kielenhuollon ohjeiden soveltaminen käytännössä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 3 t 0 t
Ryhmäopetus 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Suorituksen saaminen edellyttää luento- ja ryhmäopetukseen osallistumisen lisäksi noin 5 - 10 liuskan mittaisen oman tekstin toimittamista käsiteltäväksi ja siitä annettavan palautteen vastaanottamista, kirjallisen vertaispalautteen laatimisen yhdestä toisen opiskelijan tekstistä sekä muiden osallistujien tekstien kommentointia.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kandidaatintutkielman kirjoittamisvaihe.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opiskelijan opinnäytteen osa tai muu sovittu materiaali, joka jaetaan ryhmän jäsenille Moodlessa. Moodlesta on saatavilla myös kurssin muu, kirjoittamista yleensä sekä erityisesti tieteellistä kirjoittamista käsittelevä materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet