Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 1. lukuvuosi
HOIT0504 Ohjaus ja oppiminen hoitotyössä 3 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Leena Salminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää näyttöön perustuvan ohjauksen, opetuksen ja oppimisen perusteet
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjaus- ja opetustilanteen.

Sisältö

Näyttöön perustuvan ohjauksen, opetuksen ja oppimisen perusteet
Ohjaus- ja opetustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi
Voimavaraistumista tukeva ohjaus
Esiintyminen ja äänenhuolto

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmätyöskentely 15 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty pienryhmätyöskentely

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- Bastable SB. 2008. Nurse as Educator. Principles of Teaching and Learning for Nursing Practice. 3rd edition. Jones and Bartlett Publishers, Canada

- Potilasohjausprojekti: http://www.utu.fi/en/units/med/units/hoitotiede/research/projects/Pages/home.aspx

Ajankohtaiset artikkelit ja muu ajankohtainen kirjallisuus (n. 50 s.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet