Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 1. lukuvuosi
HOIT0104 Tieteenteon etiikka 2 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Peruskoulutuksesta vastaava yliopisto-opettaja ja Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tutkimuksen ja tieteenteon eettisiin erityiskysymyksiin.

Sisältö

Etiikan tutkimus
Eettiset perusvaatimukset tutkimustyössä
Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusvilpin ehkäiseminen
Tutkijan vastuu
Ihmistieteiden erityiskysymykset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja luentomuistiinpanot

Lisätietoja

Opintojaksolla käytettävä oppimateriaali perustuu kansainväliseen kirjallisuuteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet