Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 1. lukuvuosi
HOIT Tilastolliset analyysimenetelmät 5 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Tero Vahlberg, biostatistikko, Biostatistiikka. Jouko Katajisto, tilastotiede, Tilastotieteen keskus

Yleiskuvaus

Opintojakso (5op) muodostuu jaksoista TILM3539 (4op) ja HOIT0320 (1op).

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tilastolliset peruskäsitteet ja ymmärtää tilastollisten kysymysten muotoilun periaatteet.
Opiskelija on selvillä keskeistä analyyseistä sekä tulosten raportoinnista osana kvantitatiivista tutkimusta.

Sisältö

- Peruskäsitteitä
- Kuvaileva tutkimusaineiston tarkastelu
- Tilastollinen päättely: estimointi, testaus ja
luottamusvälit
- Perusanalyysit: kysymysten asettelut ja menetelmät
- Tilastollisen ohjelmiston käyttö
- Perusanalyysien toteutus ohjelmistolla
- Toteutettujen analyysien tulosten tulkinta ja raportointi
- Tietojenkeruulomake ja mittaaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Luennot 30 t (Jouko Katajisto)
Harjoitukset 10 t (Tero Vahlberg)

Vaadittavat opintosuoritukset

Tilastollisten analyysimenetelmien osalta:
Kirjallinen kuulustelu luennoilla esitetyistä asioista.


Harjoitukset:
Läsnäolovelvollisuus 100%
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali

Täydentävä kirjallisuus:

Burns, N., Grove, S.K. 2013. The Practice of Nursing Research; Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence. 7th Edition. W.B. Saunders Comp., Philadelphia, s. 218–595.

Lisätietoja

Opintojaksolla käytettävä oppimateriaali perustuu kansainväliseen kirjallisuuteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet