Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 2. lukuvuosi
HOIT0307 Kandidaatintutkielma 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti perehtyä hoitotieteen kannalta keskeiseen tutkimusaiheeseen systemaattisia tiedonhakumenetelmiä hyödyntäen.
Opiskelija osaa analysoida kirjallisuushaun tuloksia ja tuottaa analyysin pohjalta kandidaatintutkielman.

Sisältö

Kandidaatintutkielman laadinta

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty kandidaatintutkielma

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty kandidaatintutkielma. Turun yliopiston päätöksen mukaisesti kaikki 1.8.2013 lukien opinnäytteet tulee olla Turnitin-järjestelmällä tarkastettuja. Tiedekuntaan toimitettavan syventävien opintojen kirjallisen työn arviointilomakkeeseen tulee ohjaajan allekirjoittama todistus opinnäytteen tarkastuksesta Turnitin-järjestelmällä. Opinnäytteeeseen tulee teksti: The originality of this thesis has been checked in accordance with the University of Turku quality assurance system using the Turnitin OriginalityCheck service. TAI Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä. Kandidaatin tutkielman voi kirjoittaa englannin kielellä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kandidaatintutkielman edellyttämä kirjallisuus

Pope C, Mays N & Popay J. 2007. Synthesizing Qualitative and Quantitative Health Research: A Guide to Methods McGraw-Hill International. New York. 

Lisätietoja

Kandidaatintutkielma perustuu pääasiassa kansainväliseen lähdemateriaaliin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet