Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 2. lukuvuosi
HOIT0308 Kypsyysnäyte 0 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Maija Hupli.

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkintoa varten kirjoitettavassa kypsyysnäytteessä opiskelijan tulee osoittaa perehtyneisyys kandidaatintutkielmansa alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taito. Kypsyysnäyte on esseemuotoinen, pituudeltaan rajattu kirjallinen tuotos, joka kirjoitetaan lääketieteellisen tiedekunnan järjestämässä kuulustelutilaisuudessa.
Kypsyysnäytteen antamisesta sovitaan kandidaatintutkielman ohjaajan kanssa. Kandidaatintutkielma voidaan hyväksyä vasta sen jälkeen, kun kypsyysnäyte on hyväksytty. Kypsyysnäytteestä ei anneta opintopisteitä.

Sisältö

Kypsyysnäyte

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty kypsyysnäyte

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 Ohjeet kypsyysnäytteeseen löytyvät osoitteesta: http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/Perustutkinto/Sivut/Tenttiminen.aspx

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet