Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 2. lukuvuosi
HOIT4012 Hoitotieteen didaktiikka ja opetusharjoittelu 1 6 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Leena Salminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää terveysalan koulutuksessa ja terveydenhuollossa tapahtuvan oppimis- ja opetustoiminnan sekä ymmärtää terveysalan opettajan työn kokonaisuuden.
Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvan tiedon merkityksen toimintansa perustana.
Opiskelija tietää oppimisen ja opetuksen jatkuvan arvioinnin merkityksen sekä tuntee erilaisia tapoja arvioida oppimista ja opetusta

Sisältö

Näyttöön perustuva opettaminen
Oppimis- ja opetustoiminnan analyysi, suunnittelu, toteutus ja arviointi terveysalan koulutuksessa ja terveydenhuollossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Seminaari 24 t 0 t

Ohjattu tavoitteellinen harjoittelu 40t

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty pienryhmä- ja verkkotyöskentely ja niihin liittyvät harjoitustyöt, hyväksytty opetusharjoittelun toteutus

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

DeYoung S. 2009. Teaching Strategies for Nurse Educators. 2nd edition. Pearson Prentice Hall, Canada.

Petty G. 2006. Evidence-Based Teaching: A Practical Approach. Nelson Thornes Ltd, UK.

Rolfe G, Jasper M & Freshwater D. 2011. Critical reflection in practice. Generating knowledge for care (2nd ed.). Palgrave Macmillan, Hampshire.

Ajankohtaiset artikkelit ja muu ajankohtainen kirjallisuus n. 75 sivua

Terveysalan ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulua koskeva voimassaoleva lainsäädäntö ja strategiset asiakirjat.

Opintojakso edellyttää Hoitotieteen didaktiikan perusteet kirjallisuuden hallintaa.

Lisätietoja

Opintojaksoon sisältyvä kansainvälisyys: Opintojaksolla käytettävä materiaali perustuu kansainväliseen kirjallisuuteen ja opinnoissa käsitellään kansainvälistä terveystieteiden ja terveysalan koulutusta

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet