Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 2. lukuvuosi
HOIT3104 Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 2 6 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Professori Sanna Salanterä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida hoitotieteellisessä tutkimuksessa käytettyjä metodologisia ja metodisia ratkaisuja. Opiskelija osaa soveltaa tutkimusmetodologiaa toiminnassaan.

Sisältö

Eri tieteenfilosofiset lähestymistavat hoitotieteellisessä tutkimuksessa
Eri tutkimusmetodit ja niiden käyttömahdollisuudet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 22 t 0 t

Itsenäinen työskentely 26 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty pienryhmätyöskentely ja kirjallinen työ.
Omaan pro gradu -tutkielmaan liittyvän tutkimusasetelman kirjallinen kuvaus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson alussa sovittava materiaali
Oman tutkimusasetelman kuvaukseen liittyvä kirjallisuus

Lisätietoja

Opintojaksolla hyödynnetään laajasti kansainvälistä tutkittua tietoa aiheesta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet