Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 2. lukuvuosi
HOIT4013 Hoitotieteen didaktiikka ja opetusharjoittelu 2 8 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Leena Salminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa opetusta terveysalan koulutuksen eri oppimisympäristöissä
Opiskelija osaa käyttää näyttöön perustuvaa tietoa toimintansa pohjana.

Sisältö

Opetustoiminnan suunnittelu, totetus ja arviointi
Projektin johtaminen osana terveysalan opettajan työtä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 24 t 0 t

Opetusharjoittelu

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty pienryhmätyöskentely ja niihin liittyvät harjoitustyöt sekä hyväksytty opetusharjoittelun suunnittelu, toteutus ja arviointi, harjoittelun raportointi sekä hyväksytty toisen saman vaiheen opiskelijan toiminnan analyysi ja arviointi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Atjonen P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Tammi, Jyväskylä.

Lindblom-Ylänne S. & Nevgi A. 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja. WSOY, Helsinki.

McDonald ME. 2007. The Nurse Educator’s Guide to Assessing Learning outcomes. 2nd edition. Jones and Bartlett Publishers. Canada.

Paasivaara L, Suhonen M & Nikkilä J. 2008. Innostavat projektit. Sairaanhoitajaliitto, Helsinki.

Quinn FM & Hugges SJ. 2007. Principles and Practice of Nurse Education (5th ed.). Nelson Thornes Ltd London.

Ajankohtaiset artikkelit ja muu ajankohtainen kirjallisuus n. 150 sivua.

Lisätietoja

Opintojaksoon sisältyvä kansainvälisyys: Opintojaksolla käytettävä materiaali perustuu kansainväliseen kirjallisuuteen ja opinnoissa käytetään vierailevia kansainvälisiä opettajia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet