Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 3. lukuvuosi
HOIT3105 Aineiston analyysimenetelmät kvantitatiivinen osio 2 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Professori Sanna Salanterä; Tero Vahlberg, Biostatistiikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tilastollisten perusanalyysien toteutukseen liittyvän tietojen käsittelyn.
Opiskelija osaa valita empiirisiin kysymyksiin soveltuvia tilastollisia menetelmiä ja osaa toteuttaa ratkaisut. Opiskelija osaa tulkita ja raportoida tilastollisen analyysien tuloksia. Opiskelija hallitsee määrällisen sisällön analyysin perusprosessin.

Sisältö

Kvantitatiiviset analyysimenetelmät:
Todennäköisyysjakaumat
Havaintoaineiston tallentaminen ja tulkitseminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

HOIT3105 ja HOIT3106 ovat vaihtoehtoiset. Opiskelija valitsee jomman kumman.

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoituksiin osallistuminen ja harjoitustyö

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oma tutkimusaineisto tai harjoitusaineisto

Lisätietoja

Opintojaksolla hyödynnetään laajasti kansainvälistä tutkittua tietoa aiheesta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet