Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 3. lukuvuosi
HOIT3106 Aineiston analyysimenetelmät kvalitatiivinen osio 2 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Professori Sanna Salanterä, yliopistotutkija Anna Axelin

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee laadullisen aineiston analyysin perusprosessin.
Opiskelija harjaantuu toteuttamaan ongelmanasetteluun ja aineistoon soveltuvan aineiston analyysin, tulkinnan, raportoinnin ja luotettavuuden tarkastelun.

Sisältö

Laadullinen sisällönanalyysi perusmenetelmänä
Laadullisen analyysin eri menetelmiä
Laadullisen tutkimuksen raportointi
Laadullisen aineiston analyysin luotettavuuden tarkastelu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmätyöskentely 12 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

HOIT3105 ja HOIT3106 ovat vaihtoehtoiset. Opiskelija valitsee jomman kumman.

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoituksiin ja pienryhmätyöskentelyyn osallistuminen sekä seminaarityö.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oma tutkimusaineisto tai harjoitusaineisto

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet