Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA2041 PMA32 Täydentävät opinnot 30 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Arja Lemmetyinen, Jaana Tähtinen, Tuomas Pohjola, Kati Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee markkinoinnin perus- ja aineopintojen pakollisten kurssien asiasisällön.

Sisältö

Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet, markkinoinnin johtaminen, kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen, tuotteiden arvoketjut ja -verkostot, markkinointitutkimus, markkinointiviestintä ja myyntityö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

PMA32 Täydentävät opinnot 30 op koostuu 3-6 opintopisteen laajuisista osasuorituksista, jotka rekisteröidään erikseen. Opiskelijan HOPSissa vahvistetaan ne jaksot, jotka hänen pitää täydentävinä opintoina suorittaa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op, Tuomas Pohjola (PYMA2042)

 1. International Business (3rdEd.). Pearson Education Limited, Stuart Wall, Sonal Minocha, Bronwen Rees (2010), 978-0-273-72372-1.

Markkinoinnin johtaminen 6 op, Tuomas Pohjola (PYMA2043)

 1. Marketing Management (11th edition). Prentice Hall, Upper Saddle River. Kotler, Philip (2002), 0-13-049715-0. (tai uudempi painos)
 2. The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Profitable Decision Making (4th edition). Nagle, Thomas; JohnE. Hogan(2006), 0-13-185677-4.

Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen 6 op, Kati Suomi (PYMA2044)

 1. Consumer Behaviour: A European Perspective (4th ed.) Solomon, Michael; Bamossy, Gary; Askegaard, Søren; Hogg, Margaret (2010) 978-0-273-71726-3.
 2. Artikkeleita luennoitsijan ilmoituksen mukaan
 3. Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38 ja Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348. (Finlex tai Edilex)

Tuotteiden arvoketjut ja -verkostot 4 op, Kati Suomi (PYMA2045)

 1. Marketing channels: a management view (7th ed.), Mason, South-Western College Pub, Rosenbloom, Bert (2004), 0-324-18693-2.
 2. E-business And E-commerce Management (5th ed.), Pearson Education Limited, Chaffey, Dave, 9780273752011.

Markkinointitutkimus 5 op, Jaana Tähtinen (PYMA2046)

 1. Marketing Research. An Applied Approach. Third European Edition. Malhotra, Naresh K ja Birks, David F.(2007), 0-273-70689-6

Markkinointiviestintä ja myyntityö 6 op, Arja Lemmetyinen (PYMA2047)

 1. Marketing communications. Prentice Hall, Harlow. Pelsmacker, Patrik, de; Geuens, Maggie; van den Bergh, Joeri (2001). 0-273-63871-8.

Lisätietoja

Kurssin voivat suorittaa vain erillisvalintojen opiskelijat vuosikurssista 2011 alkaen osana pääaineen täydentäviä opintoja.

Opintojakson osat tentitään erikseen. Jokaiseen opintojakson osaan liittyy kolme tenttikertaa.

Opintojakso ja sen osat vastaavat aikaisempia jaksoja PYMA2031 PMA32 Tradenomien täydentävät opinnot (osat 1-3: PYMA2032, PYMA2033, PYMA2034, PYMA2035, PYMA2036 ja PYMA2037). Saman sisältöisiä opintojaksoja ei voi suorittaa useasti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet