Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTJ3032 PTJS31/PMAS9 E-kaupankäynti ja sähköinen asiointi 6 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede, Pori
Vastuuhenkilö
Seppo Sirkemaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Markkinoinnin pääaineopiskelijat: markkinoinnin perus- ja aineopinnot (yhteisvalinnan opiskelijat), täydentävät opinnot Kandidaatintutkielmaa lukuun ottamatta (muut).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan sellaisia liiketoimintamalleja, joiden avulla yritys pystyy hyödyntämään tietoverkkojen luomaa potentiaalia. Opiskelija ymmärtää keskeisimmät ongelmat ja haasteet jotka liittyvät e-kaupankäyntiin ja sähköiseen asiointiin. Kurssi syventää kurssin PTJ31 tietoja.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään elektroniseen liiketoimintaan ja palveluihin liittyviä asioita. Erityisesti paneudutaan elektronisen kaupankäynnin vaikutuksiin yrityksen toiminnassa sekä arvioidaan mitä haasteita sähköiseen liiketoimintaan ja palveluihin liittyy.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Seminaari on pakollinen.

Opetuskieli

englanti

Opetuskieli on englanti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Kurssin tentti on sähköinen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vastuuopettajan ilmoittama materiaali kurssin Moodle-sivuilla.

Lisätietoja

Opetuskieli on englanti. Opiskelija voi sisällyttää tämän opintojakson joko markkinoinnin (PMAS9) tai tietojärjestelmätieteen (PTJS31) opintoihin. Opintojakso PMAS9 (E-kaupankäynti ja sähköinen asiointi) vastaa opintojaksoa PMAS7 (E-kaupankäynti). Opintojakso PTJS31 vastaa opintojaksoja PTJS10E, PTJS10 (E-kaupankäynti) ja PTJS4 (E-kauppa). Samansisältöisiä opintojaksoja ei voi suorittaa useasti. Jos opiskelija on suorittanut opintojakson PTJ4E (Sähköisen asioinnin ratkaisut), tulee hänen ilmoittaa asiasta opintojakson vastuuhenkilölle ensimmäisellä luentokerralla, saadakseen vapautuksen PTJ4E:hen liittyvistä tehtävistä ja tenttikysymyksistä. PTJ31 ja PTJS31 opetuksessa on yksi yhteinen ryhmä. PTJS31 tason opiskelijat tekevät kurssin aikana syventävän harjoitustyön. Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson PTJ31, ei voi suorittaa opintojaksoa PTJS31.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet