Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT3003 PLRS3 Rahoitusteorian erityiskysymyksiä ja kansainvälinen yritysrahoitus 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Matias Laine
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Perus- ja aineopinnot tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää rahoitusteorian ja sen keskeiset näkökulmat. Opiskelijalla on myös perustiedot kansainvälisestä yritysrahoituksesta. Kurssin perusteella opiskelija osaa soveltaa oppimaansa yritysjohdon tehtävissä ja voi edetä jatko-opintoihin rahoitusteorian ja kansainvälisen yritysrahoituksen alalla.

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään mm. rahoituksen erityiskysymyksiä ja kansainväliseen yritysrahoitukseen liittyvää problematiikkaa. Lisäksi tarkastellaan rahoitusteorian kehittymistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Kurssi suoritetaan itsenäisellä työskentelyllä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kurssiin liittyvä raportti esitetään/julkaistaan ohjeistuksen mukaan.
Kurssi suoritetaan itsenäisellä työskentelyllä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Intermediate Financial Theory, 2nd edition. Elsevier. Danthine, Jean-Pierre; Donaldson John, B.(2005.) 978-0-12-369380-8 (Luvut 1–9).

2. Multinational Business Finance (11th edition). Pearson Addison-Wesley, Boston (MA). Eiteman, David K.; Stonehill, Arthur I.; Moffett, Michael H. (2007), 0-321-44956-8. (Luvut 1–14).

3. Ajankohtainen artikkelipaketti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet