Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT3027 PLRS12 Yritysostot ja fuusiot 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Erkki Vuorenmaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijalla on perusteellinen käsitys yritysostoprosessin eri osa-alueista ja kriittiset valmiudet arvioida niiden toteutusta. Opiskelija hallitsee myös aihepiirin tutkimuksessa vaadittavan tietopohjan.

Sisältö

Kurssilla perehdytään yritysostojen- ja fuusioiden merkitykseen yrityksen strategiassa, yritysostoprosessin eri osa-alueisiin ja yrityksen johtamisen erityiskysymyksiin yritysten yhdistymisessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssilla toteutettavalla harjoitustyöllä on merkittävä painoarvo arvostelussa. Tenttipäivä sovitaan ensimmäisellä luentokerralla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4 vsk. II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Creating value from mergers and acquisitions: the challenges (2nd edition). Prentice Hall, Harlow. Sudarsanam, Sudi (2010) 978-0-273-71539-9 (luennoitsijan ilmoittamat osat)

2. Applied Mergers and Acquisitions, University Edition. Wiley. Robert F. Bruner (2004) 978-0-471-39534-8 (luennoitsijan ilmoittamat osat)

Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet