Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY509038 PTT5 Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus 4 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Hannu Vanharanta
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Holistinen ihmiskäsitys on keskeinen teoreettinen viitekehys, jonka ymmärtäminen ja soveltaminen käytännön elämän johtamistehtäviin on kurssin keskeisiä osaamistavoitteita. Alaisten käyttäytymisen ymmärtämisellä, itsensä johtajana tunnistamisella ja johdettavina olevien asioiden ymmärtämisellä opiskelija saavuttaa hyvät mahdollisuudet kehittyä johtajuuteen.

Sisältö

Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 35 t 0 t

Luennoilla 80 %:n läsnäolo.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyöt.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Organisaatiokäyttäytyminen. Otava Oitmäki, Helsinki. Juuti, Pauli (2006), 951-1-20903-5.
2. Työyhteisö muutosmurroksessa: ihmisyys muutoksen kohtaamisessa ja johtamisessa. Työsuojelukeskus, pankkialan työsuojelun työalatoimikunta, Helsinki. Ylikoski, Matti (1994), 951 810-017-9.
3. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. Kauhanen, Juhani (2006), 951-0-31347-5
4. Luentomateriaali, monisteet, artikkelit.

Lisätietoja

Kurssi on vastaava kuin PY509032 PTT5 Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus.
Vastuullinen järjestäjä Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-53100 Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet