Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0175 S.6 KULUTUSSOSIOLOGIA II 6 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Aki Koivula
Edeltävät opinnot
A.2 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelijan tietämys kulutuksen sosiologiasta syvenee. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää aikaisempaa syvällisemmin kulutuksen ja kulutusyhteiskunnan keskeisiä piirteitä sekä kulutuksen kriittistä tarkastelua.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kulutusta ja kulutusyhteiskuntaa monipuolisesti niin kulttuurisesta, sosiaalisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta hyödyntäen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osan kurssin kirjallisuudesta voi korvata osallistumalla aiheeseen liittyviin seminaareihin tai lukupiiriopetukseen. Lisätietoja kurssin vastuuhenkilöltä. Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Artikkelilukemisto, saatavilla kurssin Moodle-sivuilta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet