Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO3015 MENY E Tutkielmaprosessi (JO) 4 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tomi Kallio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielman prosessin sekä hallitsee tutkielman rakenteeseen ja keskeisiin metodologisiin perusteisiin liittyvät seikat niin, että hän voi osallistua gradutyöskentelyyn. Opiskelija kykenee arvioimaan loogisesti ja kriittisesti gradutasoisia opinnäytetöitä ja niissä tehtyjä valintoja.

Sisältö

Johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielmatyöskentelyyn keskeisesti liittyvien tutkimustyön perustekijöiden, kuten tutkimuskysymyksen, rajausten, tutkimusmenetelmien, rakenteen ja argumentaation tarkastelua oppiaineen professorin johdolla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Seminaari 4 t 0 t

Opintojaksolla on intensiiviluonteensa vuoksi 100% läsnäolopakko.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk. I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Tutkimus menetelmien pyörteissä, Räsänen, Pekka; Anttila, Anu-Hanna; Melin, Harri. PS-Kustannus, Jyväskylä 2004.
2. Pro gradu -tutkielmia luennoitsijan ohjeiden mukaan.
3. Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Opintojakson suorittaminen on tarkoituksenmukaista yhdistää pro gradu -työskentelyn aloittamisen ajankohtaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Menetelmäopinnot KTM (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pääaineen pakolliset opintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet