Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT3026 PLRS11 Johdon laskentatoimi julkisella sektorilla 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Kirsi-Mari Kallio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Erityisesti johdon laskentatointa käsittelevät perus- ja aineopinnot tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisten organisaatioiden taloushallinnon perusluonteen, osaa analysoida julkishallinnon yksiköiden kustannuslaskentaa ja talousohjausta, selittää tilivelvollisuuden merkityksen julkisen sektorin laskentatoimessa sekä arvioida julkishallinnon laskentajärjestelmien kehittämisen haasteita.

Sisältö

Julkinen talous ja sen toimijat, julkisen hallinnon ja laskentatoimen muutos, uusi julkishallinto (NPM) ja tulosohjauksen ideaali, kunnallishallinnon laskentatoimen uudistuminen, tulosohjaus valtionhallinnossa, suoritusmittaus ja valvonta julkisella sektorilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Public sector accounting, volume 1. Sage library of accounting and finance, London.

Jones, R. (2011), 978-0-85702-519-7. (Luennoitsijan ilmoittamin osin).

2. Public sector accounting, volume 3. Sage library of accounting and finance, London.

Jones, R. (2011), 978-0-85702-519-7. (Luennoitsijan ilmoittamin osin).

3. Budding, Tjerk — Grossi, Giuseppe — Tagesson, Torbjörn (2014) Public Sector Accounting. Routledge. ISBN 10: 0415683149 / 0-415-68314-9. ISBN 13: 9780415683142.

4. Muut luennoitsijan ilmoittamat tieteelliset artikkelit ja muu materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet