Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT3028 PLRS13 Johdon laskentatoimen teoria 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Lauri Lepistö
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on syventää opiskelijan tietoja ja valmiuksia johdon laskentatoimessa ajatellen sekä vaativia yrityksen talousjohdon tehtäviä että mahdollisia jatko-opintoja.

Sisältö

Opintojakso kattaa johdon laskentatoimen teorian eri ulottuvuuksia laajasti ja monitahoisesti. Jaksoon liittyvä luentokurssi keskittyy teorian erilaisiin rooleihin johdon laskentatoimessa. Samalla syvennetään opiskelijan tietämystä johdon laskentatoimen ajankohtaisista teemoista kuten tuloskortti, toimintolaskenta, johdon laskentatoimi yritysverkoissa ja johdon laskentatoimen muutos.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kuulustelu luennot ja kirjallisuus. Opintojakson vaatimuksiin kuuluu opettajan luentokurssin ohjelmaan sisällyttämä kirjallinen aineisto sekä kontaktiopetuksen aikana esille nousevat asiat. Tuntiaktiivisuus vaikuttaa arvosanaan 20 %:n painolla kuitenkin niin, että tentti on aina erikseen läpäistävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3-4 vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Management Accounting and Control Systems: An Organizational and Sociological Approach. Wiley & Sons, Macintosh, Norman; Quattrone, Paolo, 2ndedition (2010) ISBN 987-0-470-71447-8.

2. The Routledge Companion to Cost Management. Routledge.  Mitchell, F.; Nørreklit, H. & Jakobsen, M. (eds.) (2012), 978-0-415-59247-5.

3. Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet