Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYHV3029 PHLMO1 Integroiva projektityö (LR) 6 op
Vastuutaho
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.,Pori
Vastuuhenkilö
Mervi Vähätalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija sisäistää pääaineopintojensa (johtaminen ja organisointi, markkinointi tai laskentatoimi ja rahoitus) soveltamismahdollisuuksia hyvinvointialan toimintaympäristöissä ja hahmottaa liiketoimintaosaamisen roolin hyvinvointialan käytännön työssä. Opiskelija perehtyy hyvinvointialan organisaatioiden ja hyvinvointipalvelujen projektimuotoiseen kehittämiseen sekä soveltaa kehittämisen välineitä käytännössä. Opiskelija saa valmiuksia monitieteisten ongelmien ratkaisemiseen ja innovatiiviseen kehittämistyöhön sekä parantaa viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. Opiskelija saa teoreettisia ja taidollisia valmiuksia projektin menetelmälliseen ja taloudelliseen hallintaan ja raportointiin.

Sisältö

Seminaareissa käsiteltäviä aiheita ovat projektihallinnan periaatteet sekä erilaiset teoreettiset mallit ja viitekehykset projektityön perustana. Hyvinvointialan organisaation ja/tai hyvinvointipalvelujen kehittämiseen pureutuva projektityö tehdään oman pääaineen aihepiiristä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 22 t 0 t

Aloitusseminaari 2 t ja seminaarit 16-20 t ryhmän koosta riippuen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen perehdytykseen ja seminaareihin, ohjattu käytännön projektityö sekä sen hyväksytty kirjallinen raportointi ja suullinen esittely seminaareissa. Projektityön aihe tulee hyväksyttää vastuuopettajalla opintojakson alussa. Projektityön voi toteuttaa itsenäisesti tai pari-/pienryhmätyönä. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa seminaareissa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-2. vuosi. Opintojakson voi suorittaa lukuvuonna 2015-16 alkaen syksyn 2015 II periodilta ja päättyen kevään 2016 IV periodilla.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suositeltavaa kirjallisuutta:

Leppälä, K. (2011). Projektitoiminnan mustakirja. Miten aikamme menestynein käytäntö saadaan takaisin raiteilleen. Readme.fi, Helsinki.

Ruuska, K. (2006). Terveydenhuollon projektinhallinta. Mallit, työkalut, ihmiset. Talenttum, Helsinki.

Muu vastuuopettajan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmaan hyväksytyille opiskelijoille. Vuosikurssin 2012 opiskelijat voivat suorittaa opintojakson 10 op:n laajuisena.

Opintojakso poistuu tarjonnasta lv. 2015-16 jälkeen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet