Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA3004 PMAS4 Tuotteiden ja liiketoimintakonseptien innovaatiot 6 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tuula Mittilä, Heli Aramo-Immonen, Jaana Tähtinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Markkinoinnin perus- ja aineopinnot (yhteisvalinnan opiskelijat), täydentävät opinnot Kandidaatintutkielmaa lukuun ottamatta (muut).

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija hallitsee innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen yleiset piirteet, kuten innovointimenetelmät, innovaatiotyypit, tuotekehitysprojektin perusteet, suojausmenetelmät ja tekijänoikeudet ja osaa analysoida ja kehittää yrityksen innovaatiotoimintaa. Opiskelija tuntee myös suomalaisen innovaatiojärjestelmän.

Sisältö

Innovaation ja innovatiivisuuden käsitteet, innovaation diffuusio, tuotekehitys ja -johtaminen, palvelu- ja muut innovaatiot, innovaatiojärjestelmät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmätyöskentely 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 136 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Osa luento-opetuksesta voi tapahtua verkossa. Osa ryhmätyöskentelystä tapahtuu luentojen yhteydessä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja kirjallinen tentti. Harjoitukset tehdään ryhmätyöskentelynä valituissa (opiskelijat ja/tai vastuuhenkilö) yrityksissä. Teemaluentoihin valmistaudutaan lukemalla ja referoimalla aiheeseen liittyvä tieteellinen julkaisu ennen luento-opetusta. Julkaisut ilmoitetaan kurssin alkaessa. Osa ryhmätyöskentelystä tapahtuu luentojen yhteydessä, jolloin läsnäolo pakollinen. Vierailijaluennolla pakollinen läsnäolo. Tarkemmat tiedot Moodlessa ennen kurssin alkua.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk. II periodi (yhteisvalinnan opiskelijat), maisteriopintojen 2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Managing Innovation, Integrating Technological, Market and Organizational Change Tidd, J., Bessant, J. 978-0-470-99810-6.
 2. Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape. Harvard Business School Press. Chesbrough, Henry (2006), 1-4221-0427-3.
 3. Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
 4. Artikkeleita vastuuopettajan ohjeistuksen mukaan.

Lisätietoja

Kaikki opintojakson osasuoritukset tulee olla hyväksyttyjä ja niiden pitää liittyä samaan toteutuskertaan. Tämän kurssin suorittaja ei voi suorittaa kurssia PYR2A (TTY:n koodi: PLA-55400) Innovaatiotoiminta ja tuotekehitys.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet