Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY001003 MENY C Laadullinen tutkimus 4 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Kirsi-Mari Kallio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa käyttää laadullisia tutkimusmenetelmiä omassa tutkimuksessaan, kerätä tutkimustietoa sekä arvioida ja jalostaa tutkimustietoa tulevissa työtehtävissään.

Sisältö

Kurssilla perehdytään aineiston keräämiseen, teorian rooliin, tutkimuksen arviointiin ja tutkimusprosessiin laadullisessa tutkimuksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t

Kurssilla on 4 opetusryhmää. Vaihtoehtoiset suoritustavat:
A) 100 % läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, ei tenttiä.
B) Osallistuminen samaan opetukseen, ei läsnäolopakkoa, tentti.

Lisäksi molemmissa suoritustavoissa samat kirjalliset tehtävät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Vaihtoehtoiset suoritustavat:
A) 100 % läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, ei tenttiä.
B) Osallistuminen samaan opetukseen, ei läsnäolopakkoa, tentti.
Lisäksi molemmissa suoritustavoissa samat kirjalliset tehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3-4 vsk. II periodi. Kandidaatintutkielman teon jälkeen.

A) II-periodi kontaktiopetuksena, 3 ryhmää. Kontaktiopetusryhmissä on suoritustavan vuoksi 100 % läsnäolovelvollisuus.
B) II periodi kontaktiopetuksena, 1 ryhmä. Ei läsnäolopakkoa, tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Doing qualitative research: a practical handbook, London, Sage, David Silverman (2010) 978-1-84860-033-1.

2. Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Mikäli kurssille ilmoittautuneita joudutaan karsimaan, etusijan saavat opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Menetelmäopinnot KTM (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pääaineen pakolliset opintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet