Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA3019 MENY E Tutkielmaprosessi (MA) 4 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Jaana Tähtinen ja Arja Lemmetyinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
PMAK Kandidaatin tutkielma (yhteisvalinta), täydentävät opinnot (muut). Pakolliset MENY- ja taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien kurssit.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla keskitytään aiemmin opitun tieteenfilosofisen ja menetelmäosaamisen aktivointiin ja soveltamiseen omaan tutkimustyöhön.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ongelmanasettelun ja käsiteanalyysin merkityksen tutkimuksessa, osaa valita omaan pro gradu -tutkielmaansa tieteenfilosofisen lähtökohdan ja tutkimusstrategian, -keskustelun(t) ja -menetelmän. Opiskelija kykenee arvioimaan ja kritisoimaan opinnäytetöitä ja niiden valintoja.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään markkinoinnin tieteelliseen tutkimusprosessiin opiskelijoiden tutkimusintressien ja tulevan pro gradu -työskentelyn lähtökohdista. Aiempiin pro gradu -töihin tutustuminen ryhmätyöskentelyn ja töiden esittelyn kautta parantaa opiskelijoiden analyysi-, vuorovaikutus- ja esiintymisvalmiuksia. Tieteellisten artikkelien analyysi yksilötyönä tutustuttaa kansainväliseen menetelmätutkimukseen. Englanninkielinen tenttikirja harjaannuttaa opiskelijoita tutkimuksen tekoon ja englannin kieleen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Lisäksi suositellaan PMAS2 Markkinoinnin teoriat -opintojaksolle osallistumista joko ennen tai yhtä aikaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Seminaari 4 t 0 t

Opintojaksolla on läsnäolopakko.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kaikki opintojakson osasuoritukset tulee olla hyväksyttyjä ja niiden pitää liittyä samaan toteutuskertaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4-5. vsk.(yhteisvalinta), maisteriopintojen 2. vsk, I tai III periodi.
Kurssi on tarkoitettu PMAPG Pro gradu -tutkielmatyöskentelyn aloittaville.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Booth, Wayne; Colomb, Gregory & Williams, Joseph (2003) The Craft of Research (2nd ed.). The University of Chicago Press, Chicago. , 0-226-06567-7.

2. Pro gradu -tutkielmia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

3. Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Menetelmäopinnot KTM (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet