Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ2012 PYJ5 Työoikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Anu Lähteenmäki-Uutela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää rekrytointia ja työsuhteita koskevat oikeutensa työnhakijana ja työntekijänä. Opiskelija ymmärtää työoikeuden osaamisen olevan osa henkilöstöjohtamista. Opiskelija osaa lukea työehtosopimuksia.

Sisältö

Työoikeuteen perehdytään kirjallisuuden sekä oikeustapausten avulla. Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa. Työaika, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yksityisyyden suoja, irtisanominen, lomautus, yt-neuvottelut. Työehtosopimukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Vapaaehtoiset luennot 8 t (III periodi) sekä itsenäinen työskentely lukuvuoden aikana.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyön voi tehdä milloin tahansa lukuvuoden aikana. Kurssilla kirjoitetaan noin 30-sivuinen reflektoiva kirjareferaatti, oikeustapauskommentteja sekä työehtosopimuksia vertaileva kirjoitus. Ohjeet ovat Moodlessa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Työoikeus perusteineen. Kairinen, Matti (2009), 9789529651085.

Vaihtoehtona sähköinen kirja SanomaPro-palvelussa:

2. Työoikeus, yritys. Äimälä, Markus; Nyyssölä, Mikko & Åström, Johan, 97895263-26832.

3. Moodlessa ilmoitettavat artikkelit ja oikeustapaukset.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P052012 PYJ5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet