Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY001006 HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma 0 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Opintotoimisto

Osaamistavoitteet

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadittuaan ja opintonsa aikataulutettuaan opiskelija ymmärtää tutkintorakenteen ja osaa hahmottaa tutkintonsa kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on, että opiskelija pystyy suunnittelemaan opintonsa tutkinnon tavoitesuoritusajat huomioiden, ja että hän osaa itsenäisesti päivittää HOPSiaan.

Sisältö

Sekä kandidaatin että maisterin tutkinto-opinto-oikeuden saaneen opiskelijan tulee ensimmäisen opiskeluvuoden aikana laatia HOPS kumpaankin tutkintoonsa. HOPS on suunnitelma siitä, mitä opintojaksoja opiskelija aikoo suorittaa ja millaisella aikataululla. Lisäksi ne opiskelijat, jotka eivät opiskelijavalinnan yhteydessä ole saaneet pääainetta, ilmoittavat HOPSissaan haluamansa pääaineen. Opetuksesta vastaava varajohtaja vahvistaa vuosikurssin pääainejakauman oppiaineita kuultuaan.

Pelkästään maisterin tutkintoa suorittavan opiskelijan tulee tutkintoon johtavien opintojen alkaessa laatia HOPS, joka sisältää myös mahdolliset täydentävät opinnot.

HOPSit tarkistetaan, minkä avulla varmistetaan että opiskelija ymmärtää tutkintorakenteen ja kykenee myöhemmin päivittämään opintosuunnitelmaansa itsenäisesti. HOPSin laadinta on pakollista, ja siitä saa vuosikurssista 2014 alkaen suoritusmerkinnän. Suoritusmerkintä tulee tutkintoon ainoastaan kerran; KTK/KTM-opiskelijoille kandidaatintutkintoon, ja suoraan maisteritutkintoa suorittaville maisterintutkintoon. KTK/KTM-opiskelijat tekevät HOPSit samaan aikaan kumpaankin tutkintoonsa, joten suoritusmerkintää ei anneta ennen kuin kummankin tutkinnon HOPS on tehty hyväksyttävästi.

Mikäli opiskelija vaihtaa pääainetta tai saa Turun kauppakorkeakoulun sisällä uuden opinto-oikeuden, tulee HOPS päivittää ja tarkistuttaa uudelleen.

HOPS laaditaan sähköisessä HOPS-järjestelmässä osoitteessa https://nettiopsu.utu.fi/hops. KTK/KTM-opiskelijat laativat HOPSit ensimmäisen opiskeluvuotensa keväällä. Pelkästään maisterivaiheeseen tulleet opiskelijat laativat HOPSin heti opintojensa alussa erikseen ohjeistettavalla tavalla.

HOPSin laadinnan tueksi on saatavilla runsaasti ohjausta. Intraan on luotu HOPS-sivut, joissa on mm. annettu ohjeita sähköisen järjestelmän käyttöön sekä lueteltu HOPS-yhteyshenkilöt kunkin aineen osalta. Opintotoimisto, HOPS-yhteyshenkilöt ja maisteriohjelmien koordinaattorit tarjoavat apua ja ohjeita HOPSin laatimiseen.

Opintotoimisto järjestää 1. vuosikurssin KTK/KTM-opiskelijoille keväällä HOPS-infon, jossa ohjeistetaan opiskelijoita tarkemmin HOPSin laatimiseksi. Lisäksi pääaineet järjestävät omia pääaineinfoja, joissa on mahdollista tutustua aineen tarjontaan ja urapolkuihin. Saatavilla olevaa ohjausta kannattaa hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

KTK/KTM-opiskelijat: 1. opiskeluvuoden kevät
Avoimen väylä: 1. opiskeluvuoden syksy tai kevät
Maisterivaiheeseen valitut opiskelijat: 1. opiskeluvuoden syksy

Lisätietoja

Intranetin Opintojen suunnittelu ja HOPS -sivut, opintotoimisto, omaopettajat ja maisteriohjelmien koordinaattorit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTM-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTM-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet