Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY001002 MENY B Tieteenfilosofia 4 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Seppo Sirkemaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tieteenfilosofisiin peruskäsitteisiin. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää tieteenfilosofisten näkökulmavalintojen vaikutuksen tutkimuksen aiheeseen, ongelmanasetteluun, tutkimusmenetelmiin ja tuloksiin. Hän tuntee keskeiset liiketaloustieteelliset tutkimusotteet ja niiden perusteet.

Sisältö

Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat tieteenfilosofia, tutkimusaihe, ongelma ja tutkimus-menetelmä sekä aineisto, analyysi ja tulokset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssin tentti on sähköinen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3.-4. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Johdatus tieteenfilosofiaan: käsitteen- ja teorianmuodostus. Niiniluoto, Ilkka (1997), 951-1-14831-1. (luennoitsijan ilmoittamat osat)

2. Sociological paradigms and organisational analysis, Heineman, London. Burrell, Gibson; Morgan, Gareth (1979), 1-85742-114-0. (luennoitsijan ilmoittamat osat)

3. What is This Thing Called Science? (3rd edition). Open University Press, Buckingham. Chalmers, Alan. F (1999), 0-335-20109-1. (luennoitsijan ilmoittamat osat)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTM-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTM-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Menetelmäopinnot KTM (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet