Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYEN2008 PEN2B Business Texts 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Kirsti Honkasalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää vaativia talouden alan tekstejä. Hän tunnistaa tekstin rakenteen ja osaa käyttää lukustrategioita lukunopeutensa kehittämiseksi ja keskeisen informaation löytämiseksi. Opiskelija on laajentanut talouden alan sanavarastoaan ja osaa käyttää hyväksi sananmuodostuksen keinoja vieraiden sanojen merkityksen päättelemiseksi. Opiskelija osaa myös kirjoittaa loogisia ja yhtenäisiä tiivistelmiä. Taso B2-C1

Sisältö

Liike- ja talouselämän tekstit; lukustrategiat; tekstin rakenne; vihjesanat; affiksit; tiivistelmän laatiminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Ryhmä 1: Ryhmäopetus 26 t, Itsenäinen työskentely 26 t
Ryhmä 2: Ryhmäopetus 14 t, Itsenäinen työskentely 38 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Sanastokuulustelu. Tunneilla 80 %:n läsnäolo.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk.
Ryhmä 1: III-IV periodit
Ryhmä 2: IV periodi intensiivitoteutuksena, edellyttää huomattavaa itsenäisen työskentelyn osuutta.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetusmoniste, alan ammattilehdet ja kirjallisuus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet