Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYEN2012 PEN7 Business Writing Skills 3 op
Vastuutaho
Englannin kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Kirsti Honkasalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa selkeästi jäsenneltyä ja loogisesti etenevää asiatekstiä käyttäen tyylilajiin sopivaa sanastoa ja rakenteita. Opiskelija tunnistaa angloamerikkalaisen kirjoittamisen tyypilliset piirteet ja osaa huomioida ne omissa teksteissään. Työskentely sisältää runsaasti kirjoitusharjoituksia sekä itsenäistä teoriaan tutustumista. Level B2-C1

Sisältö

Asiatekstin tyypilliset piirteet; tekstin rakenne; tekstin sujuvuus; angloamerikkalaisen kirjoittamisen tyypilliset piirteet; eri tekstilajeja; rakenteiden harjoittelua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 55 t 0 t

3 ryhmää: 2 ryhmää periodeilla I-II, joista toinen ohjatusti Moodle-oppimisympäristössä, 1 ryhmä periodeilla III-IV ohjatusti Moodle-oppimisympäristössä. Luokkaopetuksessa 80%:n läsnäolo.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Osallistuminen opintojakson työskentelyyn kontaktiopetuksessa tai verkko-oppimisympäristössä. Moodle-ryhmässä hyväksytysti suoritettu alkutentti tai PEN10 suoritus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk. I-II tai III-IV periodit

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintomoniste

Lisätietoja

Verkko-oppimisympäristössä toteutettavaan ryhmään osallistumisen edellytyksenä on hyväksytty alkutentti tai PEN10 suoritus.
Kurssia suositellaan opiskelijoille, jotka haluavat kehittää kirjallista ilmaisuaan ja erityisesti niille opiskelijoille, jotka aikovat kirjoittaa pro gradu- tai kandidaatintutkielmansa englannin kielellä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet