Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYEN2014 PEN8 Business in the Media 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
John Rogers
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Opintojakso tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää edelleen suullista ja kirjallista viestintätaitoaan paneutumalla ajankohtaisiin liike- ja talouselämän tapahtumiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmius tutkia liike- ja talouselämän aiheita englanninkielisten tiedotusvälineiden kautta ja hyödyntää tätä tietoa esitelmissä ja ryhmäkeskusteluissa. Samalla opiskelija on syventänyt alan sanaston hallintaansa. Taso B2-C1

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan aineiston hakua, työstämistä ja esittämistä sekä keskustellaan kyseisistä aiheista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 26 t 0 t

1 ryhmä periodi IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Suullinen ja kirjallinen esitys, ryhmäkeskusteluihin osallistuminen, keskusteluihin valmistautuminen. Tunneilla 80 %:n läsnäolo.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ajankohtainen talouselämää käsittelevä materiaali, joka kerätään ja valmistetaan
kurssin aikana.

Lisätietoja

PEN8 Business in the Media vastaa opintojaksoa PEN8 English in the Media. Samansisältöisiä opintojaksoja ei voi suorittaa useasti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet