Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYEN2018 PEN12 Effective Managerial Communication 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
John Rogers
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

By the end of the course students are expected to be able to:
-appreciate the diverse needs of managerial communication
-produce appropriate language in a range of managerial context
-prepare and produce effective presentations and provide excellent visual material
-respond to questions and contribute to decision making discussion
-show improved knowledge and ability in interpersonal communication
Level B2 -C1

Sisältö

The course is designed to provide students with the skills needed to produce effective managerial communication in a variety of contexts; interviews, speeches, introducing and thanking speakers, listening and contributing to group decision making, working in teams, coaching and assessing employees etc. The course also focuses on aspects of presentations; formulating a strategy for a specific audience, developing an appropriate structure and presentation style, supplementing the presentation with informed responses to questions, and preparing the visual aids and other materials for business presentations. The aim of the course is to improve oral communication skills.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Group 1 I-II, group 2 III-IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Course work and assignments. Active participation at 80 % of the classes is required.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2nd or 3rd year I-II or III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

To be provided during the course.

Lisätietoja

This course is equivalent to the previous course PEN6 Presentation Skills.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet