Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO2032 PJO7 Strateginen johtaminen 5 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Kirsi Liikamaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää strategista ajattelua ja strategisten valintojen merkitystä. Opiskelija kykenee osallistumaan strategian luomiseen, arviointiin ja täytäntöönpanoon. Lisäksi hän osaa tarkastella arvojohtamista strategisen johtamisen näkökulmasta ja ymmärtää arvojen vaikutuksen käytännön johtamiseen.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy strategisen johtamisen keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 6 t
Harjoitukset 6 t 0 t

Harjoitustyötunneilla on pakollinen läsnäolo.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Harjoitustyötunneilla on pakollinen läsnäolo. Harjoitustyöt on suoritettava hyväksyttävästi ennen sähköisen tentin avautumista. Sähköisen tentin aukioloaika ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Principles of strategic management. Morden, Tony. (2007). Verkkokirja (ix, 627 p.) (Luennoitsijan ilmoittamin osin).
   http://site.ebrary.com/lib/uniturku/docDetail.action?docID=10211298
  Käyttörajoitukset: Turun yliopiston verkossa, etäkäyttö TY:n tunnuksilla. Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys, WWW-selain
 2. Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Kurssi on pakollinen johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoille (KTK-tutkinnossa). Etusijalla ovat johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijat ja Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelijat, joille opintojakso on pakollinen.
Verkkokirja (Principles of strategic management, Morden, T. 2007) löytyy paperimuodossa Porin tiedekirjaston käsikirjastosta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pääaineen pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet