Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0183 A.6 MATKAILU JA TURISMI 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Arttu Saarinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee valitsemiensa taloussosiologian erityisalojen perusteet.

Sisältö

Opintojakso sisältää tutustumisen erityisalakirjallisuuteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 3 op
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Korvaava luento Osallistuminen opetukseen 3 op
  • suomeksi

Suoritustapoja ovat kirjatentti, korvaava luento tai itseohjautuva lukupiiri. Itseohjautuvassa lukupiirissä opiskelijat järjestävät itse lukupiirin haluamastaan erityisalakokonaisuudesta. Itseohjautuvien lukupiirien järjestämisestä annetaan tarkemmat ohjeet taloussosiologian internetsivuilla. Lisäksi esimerkiksi sosiologian järjestämien erityisalakurssien tarjonnasta on mahdollista suorittaa opintoja soveltuvin osin. Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet