Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0174 S.5 KULTTUURI, ELÄMÄNTAPA JA TALOUS II 6 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Taru Lindblom
Edeltävät opinnot
A.1 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija syventyy elämäntavan, elämäntyylien, kulttuurin ja vapaa-ajan tutkimukseen. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa jäsentää valitsemiaan kulttuuri-ilmiöitä ja elämäntapakysymyksiä ajankohtaisten teorioiden ja tutkimustulosten perusteella.

Sisältö

Opintojakso keskittyy kulttuurin ja elämäntavan tarkasteluun etenkin kansainvälisestä näkökulmasta. Opintojaksolla tarkastellaan uuden teknologian ja median, mainonnan ja markkinoinnin sekä muuttuvien hyvinvointivaltiojärjestelmien yhteyksiä elämäntapoihin ja vallitsevaan hyvinvointiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opintojakson yhteydessä järjestetään mahdollisesti teemaseminaareja, joihin osallistumalla voi korvata osan kurssin kirjallisuudesta. Opiskelijan on tentti-ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava mitkä kirjat hän aikoo tenttiä. Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Bennett et al. (2009): Culture, Class, Distinction. London & NY, Routledge.

2. Sekä toinen alla olevista kirjoista

Lamont & Fournier (toim.) (1992): Cultivating Differences: Symbolic Boundaries and the Making of Inequality. Chicago, University of Chicago Press.

tai

Lamont & Laurent (toim.) (2000): Rethinking Comparative Cultural Sociology: Repertoires of Evaluation in France and the United States. Cambridge: Cambridge University Press.

3. Artikkelikokoelma, saatavilla kurssin Moodle-sivulta.

Opiskelijan on tentti-ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava mitkä kirjat hän aikoo tenttiä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet