Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA2029 PMA28 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen 6 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tuomas Pohjola ja Anu Lähteenmäki-Uutela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä kuluttajan sekä organisaatioiden ostokäyttäytymistä ja ymmärtää niiden erityispiirteitä. Opiskelija osaa kuvata kuluttajakäyttäytymisen ja organisaatioiden ostokäyttäytymisen tutkimuksen keskeisiä osa-alueita ja ymmärtää ostokäyttäytymisestä saatavan tiedon merkityksen osana markkinointistrategiaa. Opiskelija tuntee juridiset säännöt, jotka koskevat erilaisia asiakkaita (kuluttajat, yritykset, julkisten hankintojen tekijät).

Sisältö

Luentojen, vierailuluentojen ja kirjallisuuden kautta tutustutaan kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytymiseen ja siihen liittyvään lainsäädäntöön sekä pohditaan ostokäyttäytymisen analysointia ja siihen liittyvää markkinoinnin päätöksentekoa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 162 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Itsenäistä opiskelua 162 h, Luento-opetus 16 h ja harjoitukset 8 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitustehtäviä on mahdollista painottaa omaan osaamis- ja asiantuntijuusalueeseen liittyvillä teemoilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.vsk IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Consumer Behaviour: A European Perspective (4th ed.) Solomon, Michael; Bamossy, Gary; Askegaard, Søren; Hogg, Margaret (2010) 978-0-273-71726-3.

2. Artikkeleita luennoitsijan ilmoituksen mukaan

3. Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38 ja Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348. (Finlex tai Edilex)

Lisätietoja

Etusijalla ovat markkinoinnin pääaineopiskelijat (KTK) ja Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelijat, joille opintojakso on pakollinen.
Opintojakso PMA28 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen vastaa opintojaksoa PMA4 Kuluttajakäyttäytyminen. Samansisältöisiä opintojaksoja ei voi suorittaa useasti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet