Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYR2025 PYR22 Yhteiskunnallinen yrittäjyys 5 op
Vastuutaho
Yrittäjyys, Pori
Vastuuhenkilö
Ulla Hytti ja Ossi Eskelinen (TaY)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tulkita yrittäjyyttä aikaan ja paikkaan kiinnittyneenä yhteiskunnallisena ilmiönä. Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä tarkoitetaan yhteiskunnallisella yrittäjyydellä ja tunnistaa mahdollisuuksia tarttua yhteiskunnallisiin ongelmiin yrittäjyyden kautta. Kurssin jälkeen opiskelija hahmottaa kriittisesti yrittäjyyden positiivisia ja negatiivisia seuraamuksia, esimerkiksi eettisyyden ja vastuullisuuden näkökulmista.

Sisältö

Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat yhteiskunnallinen yrittäjyys, vastuullinen yrittäjyys, vastuullisuus liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkominen yrittäjyyden kautta ja vastuullisuus kriteerinä yrittäjyyden opetuksessa ja yrittäjyyden edistämisessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 0 t 2 t
Itsenäinen työskentely 0 t 18 t

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena. Verkkoluento ja siihen liittyvät tehtävät 2t, Itsenäinen työskentely 18t ja paneeli 4t. Interaktiivisessa paneelissa kukin opiskelija alustaa keskustelun yhden artikkelin perusteella, minkä jälkeen keskustellaan kurssin teemoista. Paneeliin osallistuminen on pakollista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Esseet artikkeleiden perusteella (3 op) + tentti kirjallisuudesta (2 op).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2-5. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1.    Artikkelit kurssin teemoista

2.    Handbook of research on social entrepreneurship / edited by Alain Fayolle, Harry Matlay.  Fayolle, Alain. ; Matlay, Harry. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, cop. 2010. (Verkkokirja)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet