Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYKT2012 PKT9 Ympäristötalous ja luonnonvarat 5 op
Vastuutaho
Taloustiede, Pori
Vastuuhenkilö
Teemu Haukioja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
PKTY1 ja PKTY2 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen taloudellisten kausaliteettien hallinta on yhä tärkeämpiä myös käytännön elinkeinoelämän kannalta. Opiskelija osaa hahmottaa luonnon ja talouden väliset olennaiset vuorovaikutussuhteet, ymmärtää ympäristöongelmien taloudelliset ulottuvuudet, hahmottaa kestävän kehityksen problematiikan ja tuntee ympäristöpolitiikan perusteet.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan ympäristötaloustieteeseen ja luonnonvaratalouteen hyödyntäen mallianalyysiä, tilastotietoja ja taloustieteellisiä tutkimuksia. Käsiteltäviä teemoja ovat ympäristöongelmat taloudellisena ilmiönä ja hyvinvointi, ympäristönsuojelun ohjauskeinot, arvottamismenetelmät, kustannus-hyöty-analyysi, luonnonvarojen optimaalinen käyttö sekä talouskasvu ja kestävä kehitys.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-5. vsk. I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seuraava teos luennoitsijan määräämin osin:
Elements of Ecological Economics. Eriksson, Ralf, Andersson, Jan Otto(2010) 978-0-415-47381-1.
Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Luennoidaan vuorovuosin. Kurssi järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna 2015-2016. Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2014-2015.

Opintojakso PKT9 vastaa opintojaksoja PKT9e (Ympäristötalous ja luonnonvarat), PKT15 (Ympäristötalous ja Ympäristöjuridiikka) ja PKT65 (Ympäristötalous). Opiskelija, joka on suorittanut kyseiset opintojaksot, ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Taloustiede sivuaineena KTM (Taloustiede, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet