Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO2011 PJO1 Henkilöstöjohtaminen 5 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Aki Lehtivuori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee henkilöstöjohtamisen merkityksen organisaatiossa. Hän tietää henkilöstöjohtamiseen liittyvät perusilmiöt ja niiden merkityksen organisaation kannalta, kuten henkilöstöresurssien suunnittelu, osaamisen kehittäminen, perehdytys ja palkitseminen. Lisäksi opiskelija tuntee henkilöstöjohtamiseen liittyviä perusteorioita ja -malleja.

Sisältö

Opintojakson kuluessa opiskelija perehtyy henkilöstöjohtamiseen, sen osa-alueisiin ja merkitykseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

Opintojakso suoritetaan verkkokurssina.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyöt tulee suorittaa hyväksyttävästi ennen ensimmäistä tenttiä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk. I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Henkilöstöjohtaminen: Strateginen kilpailutekijä. Edita, Helsinki. Viitala, Riitta (2007), 978-951-37-4804-3 tai uudempi painos

2. Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan. ks. moodle

Oheismateriaali

1. Kulttuuristrategia: Kauppakamari. Rossi Asta (2012) 9789522461438. Tätä kirjaa tarvitaan harjoitustyötä tehdessä.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P022011 PJO1.

Kurssi on pakollinen johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoille (KTK-tutkinnossa).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pääaineen pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet