Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO2025 PJO13 Muutoksen johtaminen 5 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
NN
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee muutoksen johtamisen keskeiset käsitteet ja teoriat. Opiskelija tuntee viestinnän ja johtajuuden merkityksen organisaation muutostilanteissa. Opiskelija tietää erilaisia tapoja johtaa muutosta.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään muutoksen johtamisen eri teorioita ja malleja sekä keskeisiä käsitteitä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään viestinnän merkitystä muutostilanteissa. Kukin opiskelija tutustuu myös itseensä muuttujana.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Kurssilla on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa
Vaihtoehto 1. Luento-opetus 20 t, Harjoitukset 4 t.
Vaihtoehto 2. Verkkokurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Vaihtoehto 1. aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin + luentopäiväkirja + harjoitustyöt + henkilökohtaiset muutostehtävät + tentti kirjallisuudesta. Luennoilla ja harjoituksissa läsnäolovelvollisuus. Yksittäinen poissaolo luennoilta sallitaan. Mikäli poissaoloja tulee useampia, suositellaan 2. vaihtoehtoa suoritustavaksi.

Vaihtoehto 2. (suositeltava varsinkin jos ei osallistu luennoille) kurssikirjallisuuden ja verkkoluentojen tenttiminen + henkilökohtaiset muutostehtävät + harjoitustyöt

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Muutos vaatii johtajuutta. Rastor, Helsinki. Kotter, J. (1996) 9525024415

Tai

Leading change. Harvard Business School Press, Boston (MA). Kotter, John P. (1996), 0-87584-747-1

Huom. Kyseessä on sama kirja, mutta vain eri kielillä kirjoitettuna.

2. Making sense of change management. Kogan page. Cameron, E. & Green, M. (2012) 9780749464356

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P022025 PJO13.
Opintojakso PJO13 vastaa opintojaksoa PJO6b (Muutoksen johtaminen). Samansisältöisiä opintojaksoja ei voi suorittaa useasti. Kurssi kuuluu pakollisena opintojaksona lukuvuonna 2014-2015 ja sen jälkeen aloittaville johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pääaineen pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet