Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTJ2038 PTJ30/PMA30 Markkinointi ja viestintä verkossa 6 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede, Pori
Vastuuhenkilö
Heidi Varpelaide
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositeltavat edeltävät opinnot (markkinoinnin opiskelijoille): PYMA2039 PMA6 Integrated Marketing Communications

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla tarkastellaan markkinointiviestinnän sovelluksia erityisesti verkossa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinointiviestinnän käsitteen ja merkityksen erityyppisten organisaatioiden markkinoinnissa. Opiskelija osaa suunnitella organisaation markkinointiviestintää internetiä ja sosiaalista mediaa hyödyntäen. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys sisällöntuotannosta ja markkinointiviestinnästä verkossa.

Sisältö

Markkinointiviestintä internetissä ja sosiaalinen media.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 10 t
Harjoitukset 0 t 25 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Ensimmäinen luento lähiopetuksena (2h), muut luennot verkossa. Kurssin tentti on sähköinen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vastuuopettajan ilmoittama materiaali (kurssin Moodle-sivuilla).

Lisätietoja

Opiskelija voi sisällyttää tämän opintojakson markkinoinnin (PMA30) tai tietojärjestelmätieteen (PTJ30) opintoihin. Opintojakso PYTJ2038 PTJ30/PMA30 Markkinointi ja viestintä verkossa vastaa opintojaksoa PYTJ2036 PTJ30/PMA30 Markkinointiviestinnän sovellukset ja WWW-tuotanto. PMA30 vastaa opintojaksoa PMA20 (Markkinointiviestinnän sovellukset). Opintojakso PTJ30 vastaa opintojaksoja PTJ8A (WWW-tuotanto) ja PTJ23V (Markkinointiviestinnän sovellukset). Samansisältöisiä opintojaksoja ei voi suorittaa useasti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet