Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ2010 PYJ2 Sopimusoikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Anu Lähteenmäki-Uutela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee sopimusjuridiikan tärkeimmät periaatteet ja ymmärtää ennakoivan sopimisen merkityksen. Opiskelija osaa analysoida sopimuksia yrityksen strategian osana ja riskienhallinnan välineenä.

Sisältö

Neuvottelujen, aiesopimuksen ja esisopimuksen sitovuus, vakiosopimukset, sopimusten pätevyys, sopimusten tulkinta, sopimusten sovittelu, sopimusrikkomusten seuraukset (esim. vahingonkorvaukset, sopimuksen purku). Sopimustaktiikka ja sopimustekniikka.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Vapaaehtoiset luennot 8 t (I periodi) sekä itsenäinen työskentely lukuvuoden aikana.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyön voi tehdä milloin tahansa lukuvuoden aikana. Kurssilla kirjoitetaan noin 30-sivuinen reflektoiva kirjareferaatti sekä oikeustapauskommentteja. Ohjeet ovat Moodlessa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-5. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Sopimusoikeuden oppikirja. Talentum, Helsinki. Hemmo, Mika (2006) , 952-14-0648-8.

2. Proactive Management and Proactive Business Law. A handbook. Sorsa, Kaisa (ed.) 2011, 978.952-216-244-1 (printed), 978-952-216-245-8 (pdf). Pages 173-273.

3. Moodlessa ilmoitettavat artikkelit sekä oikeustapaukset.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P052010 PYJ2.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet