Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6036 A.1.3 SOSIAALIPOLITIIKAN KANNATUSPERUSTA (P) 4 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Heikki Ervasti
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot/Sosiaalitieteiden perusopinnot

Yleiskuvaus

SOSP6036 Kirjat (2op)
SOSP6037 Luento (2op)

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija sosiaalipolitiikan kannatusperustaa koskeviin keskeisiin teorioihin, kannatusperustaa koskevan tutkimuksen erityisongelmiin ja keskeisiin tutkimustuloksiin.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan sosiaalipolitiikan kannatusperustaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä teoreettisesti sekä empiiristen tutkimusten valossa.

Toteutustavat

Luento 24 h ja kirjallisuus

HUOM: luentoja ei järjestetä kevätlukukaudella 2015.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu erikseen.

HUOM: Kalenterivuoden 2015 aikana luentoja ei järjestetä. Koko opintojakso suoritetaan tällöin tenttimällä kaikki 4 kirjaa kerralla (yhteensä 4 op).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luennot ja kirjallisuus arvostellaan erikseen.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaksi seuraavista/kevätlukukaudella 2015 kaikki 4 kirjaa:

Ervasti, Andersen, Fridberg & Ringdal (toim.): The Future of the Welfare State: Social Policy Attitudes and Social Capital in Europe.

Kumlin: The Personal and the Political

Larsen: The Institutional Logic of Welfare Attitudes

Svallfors (toim):  Contested Welfare States. Stanford: Stanford University Press.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet