Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6024 A.1.1 RISKIT, INSTITUUTIOT JA HYVINVOINTI (P) 5 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Heikki Ervasti
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot/Sosiaalitieteiden perusopinnot

Yleiskuvaus

SOSP6028 Kirjat (3op)
SOSP6027 Luento (2op)

Osaamistavoitteet

Opintojakso laajentaa opiskelijan tietoja sosiaalipoliittisten järjestelmien luonteesta ja kehityksestä sekä niitä koskevan tutkimuksen suuntauksista.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan erilaisten sosiaalipoliittisten järjestelmien muotoutumiseen, toimintaperiaatteisiin, sosiaalisten riskien ratkaisemiseen sekä siihen, minkälaisia seurauksia eri järjestelmien toiminnalla on kansalaisten hyvinvointiin. Opiskelijan tietoja sosiaalipolitiikan peruskäsitteistä ja niiden erilaisista tulkinnoista syvennetään.

Toteutustavat

Luennot ja niihin liittyvät harjoitukset yhteensä 24 h sekä kirjatentti. Osa luennoista korvataan kirjallisilla harjoituksilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Luennot ja kirjallisuus erikseen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luennot ja kirjallisuus arvostellaan erikseen.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Castles: The Future of the Welfare State. Crisis Myths, Crisis Realities

Pierson: Dismantling the welfare state

Saari (toim.): Hyvinvointi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet