Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6098 S.3 SOSIAALIPOLITIIKAN ERITYISALAT (P) 4 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Pro gradu -ohjaaja

Yleiskuvaus

SOSP6098 Kirjat (4op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan perehtyneisyyttä yhdeltä valitulta sosiaalipolitiikan erityisalalta.

Sisältö

Syvällinen perehtyminen yhtä sosiaalipolitiikan erityisalaa käsittelevään aiheeseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Kirjallisuuskuulustelu tai essee, josta sovitaan pro gradu -tutkielman ohjaajan kanssa. Opiskelijan kanssa voidaan sopia myös yksilökohtaisesti pro gradu -tutkielman aihealueeseen liittyvästä erityisalasta, johon räätälöidään kirjallisuuskuulustelu tai essee. Opiskelija voi suorittaa jakson myös osallistumalla yhteensä vähintään kuuteen TCWR-seminaariin, laitoksen väitöstilaisuuteen tai vierailuluentoon, joista kaikista kirjoitetaan oppimispäiväkirja.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallisuuskuulustelu arvostellaan asteikolla 1-5

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet