Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6047 A.1.4 HYVINVOINTIVALTIO JA TALOUS II (P) 4 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Veli-Matti Ritakallio
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot/Sosiaalitieteiden perusopinnot

Yleiskuvaus

SOSP6046 Luennot/seminaari ja kirjallisuus (4op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijoiden perehtyneisyyttä sosiaalipolitiikan ja talouden välisestä vuorovaikutuksesta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään laajasti ja monipuolisesti sosiaalipolitiikan ja talouden väliseen suhteeseen. Syvällisimmän tarkastelun kohteena on sosiaalipoliittisten järjestelmien sosiaalitaloudellinen analysointi oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden näkökulmista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Luento 16 h ja kirjallisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luennot ja kirjallisuus tentitään yhdessä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luennot ja kirjallisuus arvostellaan yhdessä asteikolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Barr: Economics of the Welfare State, sivut 1-67. 

Goodin ym.: The Real Worlds of Welfare Capitalism.

Morel, Palier ja Palme: Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, Policies and Challenges.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet