Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP2938 A.1.6 TYÖMARKKINAT JA TYÖPOLITIIKKA (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Milla Salin, Minna Ylikännö ja Paul Jonker-Hoffrén
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot/Sosiaalitieteiden perusopinnot.

Yleiskuvaus

SOSP2938 Luennot ja oppimispäiväkirja (3op)

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija Suomen työpolitiikkaan ja työmarkkinoiden toimintaan osana hyvinvointivaltiota.

Sisältö

Luennoilla perehdytään Suomen työpolitiikan historiaan, kehitykseen ja nykypäivään. Lisäksi tutustutaan työmarkkinoiden toiminnan keskeisiin piirteisiin, instituutioihin ja toimijoihin. Suomen työpolitiikan ja työmarkkinoiden erityispiirteitä tarkastellaan suhteessa muihin eurooppalaisiin maihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Luento 12 h ja oppimispäiväkirja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimispäiväkirja.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luennot ja kirjallisuus arvostellaan yhdessä asteikolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Koistinen: Työ, työvoima & politiikka.

Kurssilla ilmoitettavat artikkelit.

Lisätietoja

Huom: Lukuvuonna 2014-2015 suoritustapana ollut luennot ja essee (3 op).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet