Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP9580 A.2.3 PERHETUTKIMUS JA PERHEPOLITIIKKA (V) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Mia Hakovirta
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot; Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tarjota perustietoa perheestä, perhesuhteista ja perhepolitiikasta sekä lisätä ymmärrystä erilaisten perhemuotojen asemasta yhteiskunnasta. Tavoitteena on oppia seuraamaan perheeseen kohdistuvaa monitieteistä tutkimusta.

Sisältö

Opintojakso on monitieteinen luentosarja, jolla perehdytään perhettä koskeviin teorioihin sekä tämänhetkisen perhetutkimuksen keskeisiin tutkimuskysymyksiin, erilaisten perhejärjestelyiden moninaisuuteen sekä perhepolitiikkaan.

Toteutustavat

Luennot 12 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu tentitään yhtäaikaisesti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luento- ja kirjallisuuskuulustelu arvostellaan yhdessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: 2 kirjaa, joista toisen on oltava englanninkielinen.

Forsberg & Nätkin: Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä.

Sevón & Notko: Perhesuhteet puntarissa.

Yesilova: Ydinperheen politiikka.

Hämäläinen & Kangas: Perhepiirissä.

Ellingsaeter & Leira: Politicising parenthood in Scandinavia: Gender relations in welfare states.

Lewis: Children, changing families and welfare state.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet