Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITKI0010 A2. Kirjallinen ja suullinen viestintä II, P 5 op
Vastuutaho
Italia, Italian kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Melissa Garavini
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kyky tuottaa kieliopillisesti hyväksyttävää ja viestintätilanteeseen tyylillisesti soveltuvaa kirjallista ja suullista kieltä.

Sisältö

Italian yhteiskuntaa ja kulttuuria käsittelevän kurssin aiheiden kirjallinen ja suullinen työstäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 102 t 0 t

Opetuskieli

italia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • italiaksi
Harjoitustyö(t)
  • italiaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssilla jatkuva arviointi; vaikutus loppuarvosanaan: kirjallinen viestintä 50 %, suullinen viestintä 50 %.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-2. vuosi; suositellaan suoritettavaksi yhtä aikaa Historia, yhteiskunta ja kulttuuri II -kurssin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos