Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITAL0030 A8. Käännösviestintä su-it, V 5 op
Vastuutaho
Italia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Melissa Garavini
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Kyky analysoida erilaisten yleiskielisten tekstien kielellisiä ja viestinnällisiä ominaispiirteitä ja kääntää tekstit vailla mainittavia muoto-, lause- tai tyyliopin puutteita.

Sisältö

Suomenkielisten yleiskielisten tekstien analysointi ja kääntäminen italiaksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 102 t 0 t

Opetuskieli

italia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • italiaksi
Harjoitustyö(t)
  • italiaksi

Harjoitustöiden (8) lisäksi lopputyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssilla jatkuva arviointi; vaikutus loppuarvosanaan: harjoitustyöt 50 %, lopputyö 50 %.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Lisätietoja

Suositellaan erityisesti käännösviestinnän opintopolkua harkitseville.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos