Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKI0003 Johdanto arkisto-opintohin 5 op
Vastuutaho
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Vastuuhenkilö
Taina Saarenpää

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee arkistoalan peruskäsitteet ja perusteet lainsäädännöstä sekä hallitsee hallintohistorian ja muistiorganisaatioiden kehityksen pääpiirteet.

Sisältö

Kurssi sisältää johdatuksen arkisto-opintoihin eri oppiaineiden näkökulmista. Kurssilla tutustutaan suomalaisiin muistiorganisaatioihin ja niiden kehitykseen, arkistojen syntyhistoriaan, arkistopedagogiikkaan, seulontaan ja arvonmääritykseen sekä arkistolähteiden käyttöön. Kurssiin sisältyy ekskursioita arkistoihin sekä tiedonhaun opetusta.

Toteutustavat

Luentojen lisäksi järjestetään kirjaston tiedonhaun koulutusta sekä ekskursioita eri arkistoihin, mutta näiden aikataulut eivät ole vielä selvät. Kurssiin kuuluu myös verkkotehtäviä ViLLE-oppimisympäristössä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
  • ruotsiksi

Suorituskieli suomi ja ruotsi. Osallistuminen opetukseen, kirjallisuus, ekskursiot, harjoitukset ja sähköinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

SL 1

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lisätietoja

Muut opettajat: Petra Hakala, Nils Erik Villstrand, Anne Heimo

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot (Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma